BALK – Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek https://www.balknet.nl/
Fanfare Orkest WILHELMINA Eindhovenwww.fanfareorkestwilhelminaeindhoven.nl
KOORZANGERShttps://www.koorzangers.nl/
ZING – dé website voor Zingend Nederlandhttps://www.zing.nl/
KOORNETWERK Nederland – vereniging van korenorganisaties https://koornetwerk.nl/
EKF – Eindhovense Koren Federatie https://www.eindhovensekorenfederatie.nl/
MUZIKANTENBANK – de grootste muzikantenbank van Nederland https://www.muzikantenbank.net/
DIRIGENTENBEMIDDELINGhttp://www.dirigentenbemiddeling.nu/